Communicatie

Beta Strategies ondersteunt u bij communicatie­vraagstukken die er toe doen. Van strategieontwikkeling tot het inrichten van de communicatiefunctie.

Ontwikkelen van visie en strategie

Wat is onze visie op communicatie? Wat willen we de komende jaren bereiken met communicatie? Wat is daarvoor nodig? Beta Strategies heeft uitermate veel ervaring met dit soort vragen. Onze aanpak: interactief, impact driven en pragmatisch.

Communicatie bij strategische veranderingen

Adaptability is the new competitive advantage. Bij strategische veranderingen (denk aan een fusie, overname of reorganisatie) staat Beta Strategies het topmanagement met raad en daad terzijde. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld scenario-analyses, kernboodschappen (holding statement, message house, Q&A,s etc.) en communicatieaanpak. En we bereiden u voor op wat komen gaat.

organisatie van de communicatie
Verandering

Organisatie van de communicatie

Beta Strategies beschikt over uitermate veel ervaring bij het (re)organiseren van communicatieafdelingen. Onze rol varieert van het adviseren over rol, toegevoegde waarde en kerntaken tot het uitwerken van de inrichting van afdelingen en het optimaliseren van de manier van (samen)werken. Voor bijvoorbeeld communicatiedirecteuren fungeren wij als sparring partner.

Typische vraagstukken waar u Beta Strategies voor kunt inschakelen:

  • Wat is onze visie op communicatie?
  • Wat wordt onze communicatiestrategie? En wat wordt ons jaarplan?
  • Wat wordt ons veranderverhaal? En welke kernboodschappen horen daarbij?
  • Wat is de rol en toegevoegde waarde van de communicatieafdeling?
  • Hoe richten we de communicatieafdeling in?
  • Benchmark: hoe is communicatie bij andere organisaties ingericht en wat kunnen wij daarvan leren?
  • Wat is goede leiderschapscommunicatie? En hoe realiseren we dat?

To Explore


To Inspire


To Solve

Recente cases op het gebied van communicatie

Case

Zakelijke dienstverlening

N.a.v. een strategische heroriëntatie moet ook opnieuw de rol, toegevoegde waarde en inrichting van de communicatieafdeling worden vastgesteld. Beta Strategies faciliteert diverse werksessies en ontwikkelt samen met o.a. de directeur Communicatie de blauwdruk van de afdeling.

Case

Healthcare

Een ambitieuze organisatie wil haar positie op de Nederlandse markt verder versterken. Beta Strategies adviseert over de positionering en werkt deze positionering uit in een ‘message house’. Dit verhaal dient als kompas voor alle interne en externe communicatie.

Case

Financiële sector

Wat als je continu te maken hebt met maatschappelijke issues? Hoe beslis je dan of je je wel of niet uitspreekt? Samen met de klant ontwikkelen we een praktisch framework aan de hand waarvan de directie kan besluiten zich wel of niet uit te spreken over een issue.