Communicatie

Beta Strategies ondersteunt u bij communicatie­vraagstukken die er toe doen. Van strategieontwikkeling tot het inrichten van de communicatiefunctie.

Ontwikkelen van visie en strategie

Wat willen we de komende jaren bereiken met communicatie? Wat is daarvoor nodig? En wat is eigenlijk onze visie op communicatie? Wat vinden we belangrijk en wat niet? Waar moeten we in uitblinken? Beta Strategies heeft uitermate veel ervaring met dit soort vragen. Onze aanpak: interactief, impact driven en pragmatisch. Het doel: lange termijn impact!

Communicatie bij strategische veranderingen

Adaptability is the new competitive advantage. Bij strategische veranderingen (denk aan een fusie, overname of reorganisatie) of complexe issues staat Beta Strategies zijn klanten met raad en daad terzijde. Wij creëren bijvoorbeeld scenario-analyses, kernboodschappen (holding statement, message house, Q&A,s etc.) of ontwikkelen een scherpe communicatieaanpak. En we bereiden u voor op wat komen gaat. Van A tot Z kunnen we u van dienst zijn.

organisatie van de communicatie
Verandering

Organisatie van de communicatie

Beta Strategies beschikt over veel ervaring bij het (re)organiseren van communicatieafdelingen. Onze rol varieert van het adviseren over rol, toegevoegde waarde en kerntaken tot het uitwerken van de inrichting van afdelingen en het optimaliseren van de manier van (samen)werken. Voor bijvoorbeeld communicatiedirecteuren fungeren wij als sparring partner. Met praktische frameworks zet Beta Strategies communicatieafdelingen aan het denken én doen.

Typische vraagstukken waar u Beta Strategies voor kunt inschakelen:

  • Wat is onze visie op communicatie?
  • Wat wordt onze communicatiestrategie? En wat wordt ons jaarplan?
  • Wat wordt ons veranderverhaal? En welke kernboodschappen horen daarbij?
  • Wat is de rol en toegevoegde waarde van de communicatieafdeling?
  • Hoe richten we de communicatieafdeling in?
  • Benchmark: hoe is communicatie bij andere organisaties ingericht en wat kunnen wij daarvan leren?
  • Wat is goede leiderschapscommunicatie? En hoe realiseren we dat?

Beta Strategies versterkt haar advieswerk met praktische frameworks, nieuwe theorieën en aansprekende best practices.


To Explore


To Inspire


To Solve

Recente cases op het gebied van communicatie

Case

Publieke sector

Een grote organisatie heeft te maken met een lastig issue. Aan Beta Strategies is gevraagd om met een multidisciplinair team mogelijke routes en scenario’s in kaart te brengen. De uitkomst wordt gebruikt als input voor besluitvorming. Beta Strategies ontwikkelde ook een narratief dat als strategisch kompas voor interne en externe communicatie wordt gebruikt.

Case

Financiële sector

Wat als je continu te maken hebt met maatschappelijke issues? Hoe beslis je dan of je je wel of niet uitspreekt? Samen met de klant ontwikkelen we een praktisch framework aan de hand waarvan de directie kan besluiten zich wel of niet uit te spreken over een issue.

Case

Publieke sector

De directeur Communicatie van een ambitieus waterbedrijf wilde een visie op de rol van communicatie. Aan de hand van werksessies heeft het team onder meer ambities, kerntaken en het dienstverleningsmodel op papier gezet. Beta Strategies begeleidde het proces, zorgde voor ‘food for thought’ en adviseerde over de inhoud.

Case

Zakelijke dienstverlening

N.a.v. een strategische heroriëntatie moet ook opnieuw de rol, toegevoegde waarde en inrichting van de communicatieafdeling worden vastgesteld. Beta Strategies faciliteert diverse werksessies en ontwikkelt samen met o.a. de directeur Communicatie de blauwdruk van de afdeling.

Case

Healthcare

Een ambitieuze organisatie wil haar positie op de Nederlandse markt verder versterken. Beta Strategies adviseert over de positionering en werkt deze positionering uit in een ‘message house’. Dit verhaal dient als kompas voor alle interne en externe communicatie.