Reputatie

In dit transparantietijdperk is een goede reputatie goud waard. Beta Strategies helpt u bij het bouwen, versterken en beschermen van uw reputatie. Van inzicht tot advies.

Positionering

Positionering staat aan de basis van handelen en communiceren. Een authentieke positionering is cruciaal voor een sterke reputatie. Beta Strategies helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Onze aanpak is insights driven en interactief.

Crisis- en issuesmanagement

Hoe eerder u een issue op het spoor bent, hoe beter. Beta Strategies helpt u bij het tijdig opsporen en oplossen van issues en bij het slim organiseren van issues management. En groeit een issue onverhoopt uit tot een crisis? Ook dan kunt u op Beta Strategies rekenen.

Reputatie- en stakeholderonderzoek

Wat is uw huidige reputatie? Wat zeggen stakeholders over u? Hoe ziet het krachtenveld eruit waarin uw organisatie zich bevindt? Wat is uw kracht? En waar liggen kansen? Beta Strategies heeft veel ervaring met het uitvoeren van reputatie- en stakeholderonderzoek.

Onderzoek

Typische vraagstukken waar u Beta Strategies voor kunt inschakelen:

  • Wat is een slimme positionering voor onze onderneming?
  • Merkarchitectuur: hoe kunnen we onze merken het beste organiseren?
  • Hoe stellen we ons op t.a.v. een specifiek issue en wat wordt ons verhaal?
  • Hoe voorkomen we dat een issue uitgroeit tot een crisis?
  • Hoe organiseren we issuesmanagement?
  • Hoe kijken stakeholders naar onze onderneming?
  • Welke strategische issues bieden kansen of vormen risico’s?
  • Wat moeten we doen in een specifieke crisissituatie?

To Explore


To Inspire


To Solve

Recente cases op het gebied van reputatie

Case

Financiële dienstverlening

Een toonaangevende verzekeraar heeft een ambitieus reputatiedoel geformuleerd. Maar wat betekent dat doel in de praktijk? Hoe gaan we dat doel daadwerkelijk realiseren? Beta Strategies helpt de organisatie bij het formuleren (en implementeren) van een concrete visie op reputatie. De uitkomst is een praktisch kompas dat organisatiebreed wordt toegepast.

Case

Entertainment

Een bekende onderneming wil de komende jaren groeien maar wordt geconfronteerd met een turbulent speelveld. Haar reputatie staat onder druk. Met Beta Strategies wordt een meerjarenstrategie ontwikkeld. In een interactief traject wordt onder meer gefocust op ambities, kerntaken, speerpunten en ‘way-of-working’. Ook worden strategische dilemma’s bij de hoorns gevat.

Case

Handel & industrie

Een van Europa’s grootste spelers op het gebied van zonnepanelen wil positie bepalen en stelling nemen t.a.v. mogelijke dwangarbeid in China. Samen met de directie en medewerkers ontwikkelt Beta Strategies een lange termijnstrategie, communicatieaanpak en storyline.

Case

Financiële dienstverlening

Een internationale verzekeraar wordt geregeld geconfronteerd met grote maatschappelijke discussies en bijbehorende ethische dilemma’s. Er is in de ‘boardroom’ behoefte aan een praktisch kompas op basis waarvan besluiten genomen worden. Samen met de communicatiedirecteur en andere senior executives ontwikkelt Beta Strategies een ‘ethical decision making framework’.

Case

Healthcare

Beta Strategies voert voor een internationaal bedrijf een krachtenveldonderzoek uit onder stakeholders. Welke issues spelen er? Hoe percipiëren en waarderen stakeholders die onderneming? Waar zien we kansen voor het versterken van de positionering? Beta Strategies voert het onderzoek uit en rapporteert conclusies en aanbevelingen.