Leiderschap

Het handelen en communiceren van organisaties ligt onder een vergrootglas. Als bestuurders, managers en commissarissen kunt u bij Beta Strategies rekenen op discretie, inhoudelijke scherpte en positieve energie .

CEO-positionering

CEO-positionering

De bestuurder is vaak het belangrijkste boegbeeld van de organisatie. Communicatie, houding en tone-of-voice hebben grote impact. Wij verbinden organisatiedoelen aan persoonlijke ambities en helpen u bij het maken van keuzes.

Thought leadership

Organisaties met een vernieuwend perspectief inspireren en zijn een ‘force for good’. Thought leadership gaat niet alleen over het hebben van een aansprekend en relevant verhaal, maar gaat ook over gezien en gehoord worden en over boegbeelden die willen participeren in het maatschappelijke debat.

Thought leadership

Begeleiding van management teams en coaching

De druk om te presteren is groot. Leiders moeten continu keuzes maken. Van strategie tot realisatie. Maar welk kompas hanteren management teams? Wat is de komende periode belangrijk? Wat verwachten we als managers van elkaar? Samen met u gaan we de hei op, maar we schuiven net zo makkelijk aan bij interne meetings.

Typische vraagstukken waar u Beta Strategies voor kunt inschakelen:

  • Hoe kan ik me als ceo op een slimme manier positioneren?
  • Welke houding en tone-of-voice past het komende jaar bij onze strategische opgaves?
  • Hoe kan ik een lastig issue het beste managen?
  • Hoe versterk ik als ceo mijn profiel in onze sector?
  • Op welke manier kan ons bedrijf haar profiel als thought leader versterken?
  • Hoe versterken we de verbinding tussen de communicatiefunctie en de strategische agenda?
  • Wat is de kracht van ons management team? En wat zijn aandachtspunten?
  • Hoe creëren we met elkaar een inspirerende heisessie waarin daadwerkelijk knopen worden doorgehakt?
  • Hoe zetten we een succesvol boegbeeldenprogramma op?

To Explore


To Inspire


To Solve

Recente cases op het gebied van leiderschap:

Case

Financiële dienstverlening

Op basis van een praktisch werk- en denkmodel hebben we doelen en prioriteiten voor een grote afdeling vastgesteld. Beta Strategies begeleidt en adviseert het managementteam van die afdeling periodiek bij de uitvoering ervan.

Case

Projectontwikkeling en infrastructuur

Een onderneming communiceert vanwege verschillende grootschalige projecten voortdurend met politiek en media. Beta Strategies geeft advies over messaging en aanpak en fungeert als sparring partner voor de directeur.

Case

Zakelijke dienstverlening

Beta Strategies adviseerde over een in het oog springende CEO-wisseling. Wij stelden uitgangspunten, kpi’s en communicatiestrategie vast en werkten deze strategie uit in concrete actiepunten. Samen met de CEO zoomden we in op haar verhaal, houding en tone-of-voice.