reputatie, communicatie en leiderschap. Dit boekje staat vol met inspirerende vragen. Kickstarters.

99+1 Kickstarters: veel inspiratie gewenst!

Van het boekje 99+1 Kickstarters zijn nu 100 genummerde exemplaren in omloop. De laatste exemplaren heb ik deze week weggegeven via Linkedin en Twitter. Ook zijn er nog een aantal uitgedeeld via #Connected5 (de nieuwsbrief van mijn persoonlijke blogsite Connected Leader).

Het boekje heb ik eerder dit jaar ontwikkeld in het kader van de lancering van Beta Strategies. Het label waaronder ik, nauw samenwerkend met verschillende partners, mijn advieswerkzaamheden verricht.

99+1 Kickstarters heb ik gemaakt voor bestuurders, managers en commissarissen die erkennen dat onze samenleving in rap tempo verandert. En die begrijpen dat dat enorme impact heeft. Om als organisatie en als persoon ook in de toekomst van waarde te zijn, moet je scherp blijven. Meer van hetzelfde is niet de oplossing.

Oplossingen voor de vragen van vandaag en morgen, vind je alleen door het stellen van de juiste vragen. De 99+1 vragen in dit boekje zijn bedoeld als kickstarters. Ze zorgen voor energie en beweging. Zowel bij jezelf als bij anderen. Heb je zo’n boekje ontvangen? Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft.

Reputatie, communicatie, leiderschap

Zowel in 99+1 Kickstarters als in mijn werk als adviseur ligt de nadruk op reputatie, communicatie en leiderschap.

Het afgelopen jaar heb ik tientallen organisaties mogen ondersteunen bij de meest uiteenlopende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie voor een grote coöperatie, het managen van een zeer gevoelig issue bij een financiële dienstverlener en het scherp positioneren van een speler in een zeer innovatieve sector.

Voor sommige organisaties vervul ik al jarenlang de rol van sparring partner op vele verschillende opdrachten, terwijl andere organisaties mij een groot project toevertrouwen. Een keer verkennen of Beta Strategies iets voor jou kan betekenen? Stuur me vooral een bericht.

Groet, Frank Körver