Samenwerking Teaming Beta Strategies Frank Körver Reputatie Communicatie Leiderschap

Gezamenlijke doelen, betere samenwerking

Gezamenlijke doelen, betere samenwerking. We hebben het vaak over samenwerking. En terecht. Goede samenwerking doet er toe.

“Working with people who have different perspectives or areas of expertise can result in better ideas and outcomes. (…) In everything, teams beat solo”, schreef Benjamin Jones al.

Drie voorbeelden uit mijn eigen adviespraktijk:

  • Een bestuurder wil proactiever en zinvoller gaan samenwerken met stakeholders om onder meer het (gepercipieerde gebrek aan) vertrouwen te herstellen, maar vooral ook om meer draagvlak te krijgen voor beleid.
  • Een CEO wil dat teams slimmer gaan samenwerken om ambitieuze reputatiedoelen te gaan realiseren. 
  • Een Chief Communication Officer vindt dat zijn teams teveel op eilandjes opereren en wil daar korte metten mee maken omdat die gebrek aan samenwerking het onmogelijk maakt om de zojuist ontwikkelde strategie te realiseren. 

We vinden het belangrijk. En toch is er vaak nog een wereld te winnen. In mijn gesprekken met klanten gebruik ik onderstaand model om teams te laten reflecteren op hun manier van samenwerken. En om verbeterkansen te identificeren. Wellicht kun je er je voordeel mee doen.

Lees vooral verder in het #ConnectedLeader-artikel (zie link).

Teaming
Samenwerking
Beta Strategies
Frank Körver
Reputatie
Communicatie 
Leiderschap

Lees verder op connectedleader.nl